Bine ați venit

Acest site este destinat să consolideze legăturile dintre localitățile FLAG Dunărea de Sud și locuitorii săi și să contribuie la o mai buna diseminare a informațiilor, ce vor contribui la promovarea bogăției culturale și spirituale a regiunii.

Asociația Grupul de Acțiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Suda primit finanțare pentru proiectul  cu titlul Strategia de dezvoltare locală a zonei pescărești FLAG Dunărea de Sud, finanțat prin Programul Operațional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 2014 -2020,  Prioritatea Uniunii 4 – Creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și sporirea coeziunii teritoriale, în cadrul măsurii III.2 – Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității (inclusiv costuri de funcționare și animare) – Implementarea Strategiilor de dezvoltare Locală pentru Pescuit, în baza contractului de finanțare nerambursabilă nr. 61/2017, încheiat cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Direcția Generală pentru Pescuit – Autoritatea de Management pentru programul Operațional de Pescuit și Afaceri Maritime.

Valoarea totală alocată implementării SDL este de 10.921.190,62 lei, din care:

–           8.638.438,61 lei ( valoare alocată implementării proiectelor din POPAM, inclusiv costuri de funcționare și animare)

–          2.282.752,00 lei ( cofinanțare beneficiari în cadrul măsurilor din strategie).

Durata de execuție a proiectului este până la data de 31 decembrie 2023 și își propune ca obiectiv principal dezvoltarea economică, socială și de mediu a zonei pescărești a FLAG Dunărea de Sud (comunele Bujoru, Crângu, Dracea, Fântânele, Izvoarele, Lisa, Năsturelu, Pietroșani, Seaca, Traian, Viișoara și orașul Zimnicea) și valorificarea sectorului pescăresc într-o manieră sustenabilă.

Pentru valorificarea tuturor punctelor forte specifice zonei Grupului de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud  şi implicit pentru o dezvoltare echilibrată a acestui teritoriu, au fost stabilite următoarele obiective specifice:

OS1. Diversificarea activităților în scopul suplimentării veniturilor familiilor de pescari crearea de locuri de muncă prin stimularea investițiilor în turismul cu specific pescăresc și valorificarea produselor pescărești.

OS2. Încurajarea investițiilor care vizează sporirea atuurilor de mediu și promovarea patrimoniului natural, cultural și istoric.

OS3. Funcționarea și implemenarea eficientă a strategiei Grupului de Acțiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud.

Obiectivele SDL abordează toate cele 5 obiective strategice ale POPAM 2014-2020, fiind adaptate nevoilor și priorităților teritoriului, demonstrându-se caracterul integrat al SDL.

Strategia de Dezvoltare Locală actuală a zonei pescărești Dunărea de Sud urmărește să meargă dincolo de simpla abordare a efectelor pe termen scurt ale consecințelor economice, sociale și de mediu asupra pescuitului și economiilor conexe. Scopul ei este să ofere comunității locale posibilitatea de a-și crea surse de venit durabile, alternative și de a-și îmbunătăți calitatea vieții.

Echipa de proiect vă mulțumește pentru vizita dumneavoastră şi vă invită să vă alăturați nouă pentru dezvoltarea rurală durabilă a regiunii.

Galerie foto

Noutăți

Traducere